ประมวลภาพผลงานของเราแบ่งตามประเภทไม่ว่าจะเป็นงานฉีดอลูมิเนียม ซิงค์ งานฉีดขึ้นรูปพลาสติกต่างๆ และงานปั๊มชิ้นงานโลหะ ...